2015, ഒക്‌ടോബർ 20, ചൊവ്വാഴ്ച

ആധുനിക ഇന്ത്യ

വർഗ്ഗീയത 

 മാറിവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച്
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ
ശേഷിയുള്ള ഒരു 'കുരു'വാണ് വർഗ്ഗീയത.


വിശുദ്ധ ചാണകം

'വിശുദ്ധ ചാണകം' പരന്നുകിടന്ന
അതേ നിരത്തിൽ തന്നെ
ആരുടെയോ ഒക്കെ 'അവിശുദ്ധ'
രക്തവും മാംസവും ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു..
ജാതിയിലത് ക്രിസ്ത്യനോ ഹിന്ദുവോ
ദളിതനോ മുസ്ലീമോ എന്ന് നാമകരണം
ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല..
എന്നാൽ ഒന്നറിയാം.,
അതൊരുപറ്റം മനുഷ്യരായിരുന്നു;
ജാതിഭോഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായ
ഒരുപറ്റം മനുഷ്യർ..


പുതിയ പാഠങ്ങൾ  

ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും
ജാതിയും മതവും നോക്കുന്ന,
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ
കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും
ഇഴകീറി വിമർശിക്കുന്ന,
ഒരു നാണംകെട്ട തലമുറയിലാണ്‌
ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെയിന്ന്
ജീവിക്കുന്നത്..
 


മനുഷ്യസ്നേഹികൾ

 ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യസ്നേഹികൾ 
എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ.!! 

വിഷം

മതങ്ങളും, പച്ചക്കറികളും
സമാനമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് 
ഇപ്പോൾ കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്;
രണ്ടിലും മാരകമായ വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മണ്ണിനെ പരുവപ്പെടുത്താന്‍ നല്ല കര്‍ഷകനുണ്ടാകണം.....
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഭൂമിയെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. പക്ഷേ മനുഷ്യമനസ്സ്...

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മാരകമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.