2014, ഡിസംബർ 23, ചൊവ്വാഴ്ച

മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ..

ഉണ്ടുറങ്ങാൻ കിടന്ന ദൈവത്തെ,
പണ്ടൊരുത്തൻ വിളിച്ചുണർത്തി -
തന്റെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചു;
അങ്ങിനെ ദൈവത്തെ അവൻ 'ഒരുജാതി' ദൈവമാക്കി.

2014, ഡിസംബർ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചുംബനങ്ങൾ..

നൂറായിരം ക്യാമറ-കണ്ണിൻ വെളിച്ചത്തിൽ,
തെരുവിൽ ഒരായിരം പേർ ചുംബിക്കുവാൻ നിരന്നു.
അപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഏതോ ഒരമ്മ
പാട്ടവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം പോലുമില്ലാത്ത ഇരുട്ട് മുറിയിൽ
തന്റെ കുഞ്ഞിന് അന്ത്യചുംബനം നല്കുകയായിരുന്നു.

2014, ഡിസംബർ 13, ശനിയാഴ്‌ച

ലൈഫ് ...

പുഞ്ചിരിയിലൂടെ ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും
വഞ്ചനയിലേക്കൊരു കള്ളനോട്ടം
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒളിച്ചുവെക്കാറുണ്ട്..