2013, മാർച്ച് 5, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്റെ വഴികള്‍

നിന്നിലേക്കുള്ള വഴി ,
എനിക്ക്  എന്നിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് തന്നെയാണ് ..