2015, ജൂൺ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

വിളക്ക്

ജാതി ചോദിക്കൽ നിർത്തി
അയാൾ 'വിളക്ക്' ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി;
"ഏതാ നിന്റെ വിളക്ക്..? "

വിളക്കുകൾ പ്രകാശത്തിന്റെ
അടയാളം ഉപേക്ഷിച്ച്‌
മതങ്ങളുടെ കുപ്പായമണിഞ്ഞു തുടങ്ങി..

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. തികച്ചും കാലോചിതം
  നന്നായിരിക്കുന്നു
  എഴുതുക അറിയിക്കുക
  തികച്ചും കാലോചിതം
  നന്നായിരിക്കുന്നു
  എഴുതുക അറിയിക്കുക
  ആശംസകള്‍
  ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. വായനയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിനും നന്ദി.. :)
   വീണ്ടും വരിക..

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വെളിച്ചം ഇരുട്ട് തേടുകയാണുണ്ണീ......
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വിളക്ക് ചോദിക്കരുത്, ചിന്തിക്കരുത്, പറയരുത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. 'ഒന്നും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യരുത്' എന്നുകൂടി ആ മഹാനുഭാവൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാശിച്ചു പോകുന്നു..

   ഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.