2013, ജനുവരി 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഞാന്‍ ഈ രാവിന്‍ നിശബ്ദതയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്
ഒരു പേറ്റുനോവായ്‌ ഇറങ്ങിപോകുന്നു ..
 
 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഒരു പകലിന്‍ തിരക്കിലേക്കിനിയൊരു കുഞ്ഞായ്‌ പിറന്നിടാന്‍... :-)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഒരു പകലിന്‍ തിരക്കിലേക്കിനിയുമൊരു കുഞ്ഞായ്‌ പിറന്നിടാന്‍... :-)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.