2011, ഓഗസ്റ്റ് 6, ശനിയാഴ്‌ച

ഞാന്‍

അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ അകന്നിരുന്നിത്തിരിനാള്‍..
കാരണം അറിയില്ല..
പലപ്പോഴും വേദനകള്‍ ആയിരുന്നു എന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ഊര്‍ജമായിരുന്നത് .
പല നോവുകളെയും എഴുത്തിലൂടെ ഞാന്‍ മായിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞില്ല..
ഞാന്‍ വീണ്ടും തോറ്റിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.