2011, ജൂലൈ 4, തിങ്കളാഴ്‌ച

സൗഹൃദവും പ്രണയവും

ഞാന്‍ നിന്നെയും നീ എന്നെയും ചൂഷണം ചെയ്യാതെ എത്രകാലം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ..
ആ കാലത്തെ നമ്മുടെ നല്ല സൗഹൃദം ആയി കരുതാം.
എന്നുമുതല്‍ ഞാന്‍ നിന്നെയും, നീ എന്നെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന്
നമുക്ക് പരസ്പ്പരം തോന്നുന്നുവോ.. 
അത് നമ്മുടെ പ്രണയകാലം ആയിരിക്കും.
കാരണം,  നല്ല സൗഹൃദം ഒരിക്കലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.