2015, ഓഗസ്റ്റ് 15, ശനിയാഴ്‌ച

ബലികാക്കകൾ

ഉണ്ടുനിറഞ്ഞ
ബലികാക്കകൾക്കൊപ്പം,
കാത്തിരുന്നിട്ടും കാണാഞ്ഞ് -
കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ബലികാക്കകളും
തിരികേ മടങ്ങിയിരിക്കും..

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ബലിക്കാക്കകള്‍ക്ക് ഈവക ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവോ എന്തോ!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഒരുപക്ഷേ കണ്ടേക്കാം എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു.. :)

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഉള്ളവനും,ഇല്ലാത്തവനും അവട്യേം കാണ്വാ?!!
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ബലികാക്കകൾ രണ്ടുതരത്തിൽ നിരശരാകാം/വേദനിക്കാം..
   1. കാത്തിരുന്നിട്ടും തനിക്ക് ബലിയിടാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരും വരാത്തതിന്റെ നിരാശ..

   2. ബലിയിടേണ്ടവർ മറ്റൊരു ബലികാക്കയായി മാറിയത് അറിഞ്ഞുള്ള സങ്കടം.

   ഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.